Uvêret: All helikoptertrafikk til og frå Stavanger lufthamn er innstilt