Kronprins Haakon får ei utgåve av landslova av Aslak Sira Myra.
Kronprins Haakon får praktutgåva av Magnus Lagabøtes landslov av nasjonalbibliotekar Aslak Sira Myhre. Foto: Terje Pedersen / NTB / POOL / NPK

– Eg trur ikkje me forstår kor radikal denne lova var