Etne kommune har innført kokepåbod då det er funne E-coli i drikkevatnet. 
ILLUSTRASJONSFOTO
ILLUSTRASJONSFOTO

Ny utrekning av vassavgift