Ivar Åserud frå Skjold saknar eitt eller fleire stadnamnskilt i Skjold. Ifølgje arkivet i Grannar har det tidlegare vore usemje om kvar desse skilta skal stå, og av den grunn blei det flytta på skilta i 2011. No vil Statens vegvesen ta ei vurdering på om det skal setjast opp nye skilt.
Ivar Åserud frå Skjold gjekk i fjor sommar ut med at han saknar eitt eller fleire stadnamnskilt i Skjold. Nå får han støtte frå kommunedirektøren og politikarar. Arkivfoto: Anita Haugland

Søker om Skjold-skilt