Konfetti og jubel på Oslo Børs då Autostore vart børnotert i 2021.
FOTO: Marius Beck Dahle/Oslo Børs
Konfetti og jubel på Oslo Børs då Autostore vart børnotert i 2021. FOTO: Marius Beck Dahle/Oslo Børs

Sterk vekst for Autostore