Cirka 100 personar fann vegen til Vikebygd bygdahus for eit ope møte om planane på Dommersnes industriområde. Dei fleste som tok ordet var einige med styreleiar Jon Magne Svensbøe (framme til venstre) i Bevar Ålfjordens perle om at havvindsatsing på området er ein dårleg ide. Foto: Svein-Erik Larsen
Cirka 100 personar fann vegen til Vikebygd bygdahus for eit ope møte om planane på Dommersnes industriområde. Dei fleste som tok ordet var einige med styreleiar Jon Magne Svensbøe (framme til venstre) i Bevar Ålfjordens perle om at havvindsatsing på området er ein dårleg ide. Foto: Svein-Erik Larsen

Dommersnes-sjefen måtte tole kritikk frå bygdefolk