Semje i lønnsoppgjeret for over 10.000 reinhaldsarbeidarar
Semje i lønnsoppgjeret for over 10.000 reinhaldsarbeidarar

Semje i lønnsoppgjeret for reinhaldsarbeidarar