Meir ekstremvêr, auka temperaturar og grøne jobbar vil påverke arbeidslivet framover. Det kan gi nye risikoar i arbeidsmiljøet og endre måten vi jobbar på. Foto: Arbeidstilsynet
Meir ekstremvêr, auka temperaturar og grøne jobbar vil påverke arbeidslivet framover. Det kan gi nye risikoar i arbeidsmiljøet og endre måten vi jobbar på. Foto: Arbeidstilsynet

Slik kan klimaendringane påverke arbeidslivet