Haugaland brann og redning IKS
Brannbil
Brann
Illustrasjonsfoto

Suldal: Ti sauer redda ut av møkkakjellar