Måndag skulle styret i Skakke SA ta endeleg stilling til framtidig modell. No er møtet utsett til veke 21.
Arkivfoto
Måndag skulle styret i Skakke SA ta endeleg stilling til framtidig modell. No er møtet utsett til veke 21. Arkivfoto

Venstre mener at UL Fram sitt Skakke-forslag er det beste

Nå vet vi at Skakke-senteret i Etne har store økonomiske problemer og nå må eierne gjøre drastiske tiltak for å for driften på rett kjøl. Det er mange meninger om dette og saken er ikke lett å løse. Det er mange møter blant eierne og på alle politiske plan. Man har firmaet Skakke SA som gjør utleie og drift av eiendommen og har som formål, sitat: «Å fremje medlemmene sine økonomiske interesser ved å gi medlemmene tilgang til lokalar i Etne kulturhus/Skakkesenteret i Etne kommune som leigetakarar av føretaket si eigarseksjon i bygget», sitat slutt. I tillegg har man firmaet «Sameiget SKAKKE-senter for skule, idrett og kultur» hvor eierne er samlet.

Etne Venstre kjenner ikke til hvor mye de forskjellige eierne egentlig eier av den totale bygningsmassen eller hvor stor verdi de forskjellig har, men Etne Kommune eier visstnok to tredjedeler her. Men av de bygningene som Skakke SA eier, eier Etne kommune cirka en tredjedel. Siden Etne kommune og Etne IL er de største leietakerne har de henholdsvis 29 av 61 og 20 av 61 stemmer på Skakke SA sitt årsmøte. De andre 12 eierne har 1 stemme hver. Det er blitt sagt av flere kommunepolitikere at kommunen må få mer styring av driften av Skakke-senteret. Etne Venstre mener at dette har de alltid hatt. Det er årsmøtet som legger føringene til styret og daglig leder. Da skal også Etne kommune som eier sørge for at leieinntektene er store nok til at Skakke SA har akseptabel drift til tross for blant annet høyere rente- og strømutgifter, og høy gjeld på cirka 30 millioner kroner, som også skal betales ned. I rapport fra meglerhuset Rele viser at Etne Kommune har betalt for lite leie i cirka 11 år. Dette er spesielt og kritisk. Det er flere eiere som nå må ta selvkritikk for hvordan situasjonen er blitt. Vi må også huske at Skakke SA selv har skaffet og investert cirka 28 millioner kroner den senere tid. Etter det vi vet så kommer ikke noe av dette fra Etne kommune sin økonomi. Det er blant annet sponsormidler. Hvis man skulle bygget en ny idrettshall tilsvarende den som man har nå, ville det kommet på cirka 90 millioner kroner.

Det er kommet inn tre forslag fra eiere. Etne kommune sitt alternativ 4 foreslår å kjøpe/overta alle bygningene som eneeier og at man har et driftsselskap som sørger for kultur, utleie haller og areal med mer. Etne IL har forslått alternativ 2.5, som går ut på at Etne kommune skal overta kun idrettshallen, mens UL Fram har fremmet forslag alternativ 5 om å beholde dagens drift og at Etne kommune må betale høyere leie. Det er fare for konkurs, men dette må Etne kommune og andre eiere unngå. Det er spesielt at når Etne kommune både er stor eier og leietaker, og har flest stemmer i årsmøtet, eventuelt skal bestemme «kjøpesummen» av resterende bygningsmasse. Da kan de andre eierne tape store verdier hvis kommunen kjøper for billig. Etne Venstre mener at i en slik situasjon bør et eksternt firma sette kjøpesummen. Det er visstnok heller ikke avklart hvordan nytt driftsselskapet skal organiseres.

Med alternativ 4 er Etne Venstre bekymret for at det kan gå ut over sponsormidler samt gløden og dugnadsånden i Skakke-senteret som er i dag. Det er stor dugnadsånd i Skakke i dag, og mye av dette gjøres også på vedlikehold av bygningene, maling, utstyr med mer. Denne dugnaden kan bli negativ hvis Etne Kommune overtar alle bygninger. I dette tilfelle må Etne kommune ha en vaktmesterstilling eller kjøpe denne tjenesten som Skakke SA gjør i dag. Det må også avklares hvilken leie det nye driftsselskapet skal betale til Etne Kommune, og dette selskapet må også ha grønne tall.

Kan totalverdien på Skakke nå være cirka 100 millioner kroner? Da mister de andre eierne cirka 33 millioner kroner eller mer. I analysen utført av UL Fram kan det bli dyrere for kommunen med alternativ 4 enn med alternativ 5. La oss heie fram forslaget til Ungdomslaget Fram, som vil beholde dagen løsning og at Etne kommune betaler mer i leie. Så ser man senere hvordan leien kan reduseres igjen. Etne Venstre støtter dette fullt ut. I formannskapsmøtet 16.april satte Ap, Sp og Frp fram et nytt forslag om å gi ordføreren myndighet til å jobbe videre med alternativ 4. Dette fikk flertall, sammen med H og Krf. Etne Venstre er skuffet over at ingen andre parti støttet oss og UL Fram, og vi skal jobbe videre med blant annet Skakke-saken og andre tema som gjelder innbyggerne i Etne.

Johan Strømsvold

Leder i Etne Venstre

debatt@grannar.no

Har du ei mening om denne saka? Send ditt debattinlegg til debatt@grannar.no

Les meir debatt her.