Skal Vindafjord hive seg på i kampen om å tilby tomt til eit nytt fengsel på Haugalandet, eller er det betre å kjempe for at Sandeid fengsel skal bestå også etter eit nytt fengsel i regionen er på plass ? Det er spørsmålet Vindafjord må bestemme seg for. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Omikronviruset har festa grep i Sandeid fengsel.
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Ein mann er dømt til fengselstraff etter å ha køyrd for fort på Viskjer i Etne. Her illustrert med Sandeid fengsel. Arkivfoto: Jon Edvardsen
Sandeid fengsel. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Vil kjempe for fengsel