Huset frå 1920 blei totalskadd i brannen.
FOTO: RENATE SÆVAREID
Huset frå 1920 blei totalskadd i brannen. FOTO: RENATE SÆVAREID

104 år med historie gjekk tapt i brann