Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) kunne opplysa til kommunestyret at Etne kommune har fått 200.000 kroner frå Bufdir til fritidskasse. 
Foto: Grethe Hopland Ravn
Ordførar Mette Heidi Bergsvåg Ekrheim (Sp) kunne opplysa til kommunestyret at Etne kommune har fått 200.000 kroner frå Bufdir til fritidskasse. Foto: Grethe Hopland Ravn

Fekk pengar til å aktivisera fleire unge