Gudrun Røyneberg med eitt av sine mange bilde frå Vats. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Gudrun Røyneberg med eitt av sine mange bilde frå Vats. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Festar kvardagslivet til lerretet