Det blei brukt to lange gruppemøte for  å diskutere vanskelege dilemma. Til slutt samla Vindafjordlista, Sp og KrF og avgjorde at det ikkje blir opna for at bebuarar i heildøgnsbemanna omsorgsbustader skal få kunne reise på ferie med tilsette. Foto: Svein-Erik Larsen
Det blei brukt to lange gruppemøte for å diskutere vanskelege dilemma. Til slutt samla Vindafjordlista, Sp og KrF og avgjorde at det ikkje blir opna for at bebuarar i heildøgnsbemanna omsorgsbustader skal få kunne reise på ferie med tilsette. Foto: Svein-Erik Larsen

Hard kamp om tilbod til dei svakaste