Til neste vår kan Knut Sandvik tilby humanistisk konfirmasjon på kulturhuset i Ølen.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Til neste vår kan Knut Sandvik tilby humanistisk konfirmasjon på kulturhuset i Ølen. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Tilbyr humanistisk konfirmasjon på kulturhuset