Her er tomta kommunen vil kjøpa frå seljar - men utan klausulen om at tomta berre kan brukast til kulturformål.
Foto: Google Streetview
Her er tomta kommunen vil kjøpa frå seljar - men utan klausulen om at tomta berre kan brukast til kulturformål. Foto: Google Streetview

Kommunen vil kjøpa denne tomta – men ikkje til seljar sine vilkår om bruk