Hovedsak

Gjengen i Vikebygd amatørteater er klare for ny dyst: Bak f.v.: Tina Larsen, Midten frå venstre: Tor Arild Mortveit, Kjetil Skartland, Karoline Bjørnevik, Hilde Stene-Bauge, Lauritz Bjørnevik. Framme frå venstre: Elin Sætre, Undine Tindeland, Cathrine Hamre Tindeland, Sandra Bjørnset Sælemyr og Alice Frøvik Foto: Privat

— Me føler me har lagt lista høgt, og forventningane er store etter suksessen for to år sidan

Abonnement
Fastlegar. I dag kan vi presentere kor mange gonger innbyggjarane i Vindafjord og Etne går til fastlege, samanlikna med resten av befolkninga. Illustrasjonsfoto

— Ungdom i slutten av tenåra kontakta fastlegen oftare enn tidlegare, medan dei eldste hadde færre legebesøk enn året før

Abonnement
Ølen Betong sin elementfabrikk i Sandeid blir ein av tre bedrifter i eit nyoppretta selskap med Ølen Betong som største aksjonær. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Elementfabrikken i Sandeid inngår i nyoppretta selskap

Abonnement
Handballdamer på samling i Ølen saman med gjestgen frå Haugesund. Oppe frå venstre: Silje Digernes Lothe, Bente Bakke, Astrid Gundersen, Andrea Klungland, Ida Pettersen, Christian Spanne, Ingrid Kaldheim, Tone Krakk Døvik, Sanna Nerheim, Sigrun Risøy, Muna Budhathoki. Nede fra venstre: Helene Haukland, Ingrid Sørli Nilsen, Anna Nordtveit, Anne Marte Vinjerui Vaka, Andrea Eidsheim, Inger Hiksdal Øglænd, Thea Steinsland. Foto:Privat

Har det kjekt saman, men etterlyser fleire damer

Abonnement
Tom Roger Aadland er ute med ny plante. Denne gong i live-versjon. Pressefoto

— Publikum er nesten blitt som ein familie for meg. Eg trur nok det også påverkar låtskrivinga mi

Abonnement
Eit tidlegare bilde frå Skjold der kommunen jakta på lekkasjar i nettet der nærmare halvparten går til spille. Arkivfoto: Jon Edvardsen

— Mange kommunar brukar store resursar på å produsere drikkevatn som berre forsvinn ut av nettet

Abonnement
Dersom det ikkje kjem fleire dødelege husdyrbrannar i 2019 vil det berre ha vore éin brann som har teke dyreliv i norsk landbruk i år. Pressefoto

— Norske bønder har teke brannsikkerheit på alvor, og det gir ei svært positiv utvikling

Abonnement
Styreleiar i Skakke SA, Jorunn Bringeland Berge, har tru på framtida til Skakke. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Skakke: Framleis stor gjeld, men betring i drifta

Abonnement
Ikkje eit uvanleg syn på E134 med ein trailer som har fått vogna litt av vegbana rett før Mørkelikrysset i Etne. Arbeidet med å utbetre krysset blir lyst ut på anbod denne veka, og då vil også vegbana på dette punktet bli utvida. Det neste er å utvide heile strekninga frå Tveit i Ølen til Gjerde i Etne som blir finansiert av statlege midlar og Haugalandspakken, halvparten på kvar. Oppstart kan bli i 2021. Foto: Jon Edvardsen

Lokale vegprosjekt på trygg grunn – Mørkelikrysset først ut

Abonnement
Julehandelen er i gang. Sveinung Arnestad i Ølen sel bra med gull, sølv og klokker til jul. Foto: Irene Mæland Haraldsen

— Julehandelen er noko av det berande for butikken

Abonnement
Konstituert rådmann Hilde Aartun Haraldseide la onsdag fram budsjettet for Etne kommune. Foto: Grethe Hopland Ravn

Føreslår reduksjon av stillingar både innan skule og PLO

Abonnement
Vindafjordhallen brann ned natt til grunnen 22. juli. No vurderer KLP Forsikrings det som brot på tryggleiksforskrifter at det er hang eit bosstativ veggen der selskapet meiner brannen starta. Foto: Jon Edvardsen

KLP held tilbake store summar på grunn av bosskorga

Abonnement
Kommunane i Sunnhordland går saman om satsing på eit grønare reiseliv. Foto: Bodil Haga/Visit Sunnhordland

På veg mot Merket for berekraftig reisemål

Abonnement
Rolleskifte i LLA: Vikebuen Rune Hetland (t.v.) sluttar som generalsekretær i Landslaget for lokalaviser. Kvinnheringen Tomas Bruvik overtar. Foto: LLA

— Pressestøtte til vekeavisene den viktigaste sigeren

Abonnement
Leiar Kari Frøland Mo i Vikedal grendeutval er optimist etter at ein ny reguleringsplan for tomter i Søndenå-feltet er lagt fram, og Vindafjord tomteselskap opnar opp for tomteutbygging dersom nok kjøparar melder seg på førehand. Foto: Jon Edvardsen

Brenn for levande lokalmiljø og at alle bygder har byggeklare tomter til ungdommen som vil flytta heim igjen

Abonnement
Nils Ramsvik meiner fotgjengarfeltet ved Etne omsorgssenter for lengst burde vore på plass. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Uviss oppstart for etterlengta fotgjengarfelt over E134

Abonnement
I Etneelva er innsiget av rømt oppdrettslaks betydeleg i enkelte år, som i 2015 då dette bildet blei tatt. Årets tal viser stor nedgang i rapporterte rømmingar frå oppdrettsnæringa. Arkivfoto: Arne Frøkedal

Ingen vil vedkjenna seg oppdrettslaks som er fanga den siste tida

Abonnement
Geitebonde Jan Haslemo (t.v.) i samtale med Norleif Fjellheim, bonde og produsentleiar i Tine, i kaffipausen under nettverksmøte for landbruket på Tysværtunet torsdag. Foto: Øystein Birkenes

— Dei konkrete idéane og initiativa må komme nedanfrå, frå bøndene

Abonnement
Agnes Ravatn er ute med si første roman på seks år. Ein roman der hennar eigen kreftsjukdom blei inspirasjon for handlinga. Arkivfoto: Grethe Hopland Ravn

Bestseljar og nominasjon for Agnes Ravatn si siste bok

Abonnement
Konsentrert blikk når dommar Kjell Helge Jåtun skal gi poeng til ein engelsk schecke, godt assistert av Gina Torbergsen og Trine Lofthus. Foto: Jon Edvardsen

Spesiell hobby samla over 800 dyr

Abonnement