Merete Vårvik Matre står i bresjen for å laga til Peparkakebygda ved Ølen senter til jul. Saman med seg på laget har ho banksjef Magne Christiansen og SR-Bank.

Foto: Grethe Hopland Ravn
Merete Vårvik Matre står i bresjen for å laga til Peparkakebygda ved Ølen senter til jul. Saman med seg på laget har ho banksjef Magne Christiansen og SR-Bank. Foto: Grethe Hopland Ravn

Lagar til peparkakebygd

Draumen er å få presentert ei skikkeleg peparkakebygd til jul

Om alt går som Merete Vårvik Matre håpar på, skal ei stor utstilling av ei peparkakebygd opnast 27.november, men skal denne draumen bli verkeleg må mange peparkakebakarar finna fram deig og kjevle.

— Det hadde vore skikkeleg kjekt om me kunne fått inn bidrag i mange forskjellige variantar, og det som er viktig å få med, er at alle som ein kan få bidra. Terskelen for å levera peparkakekreasjonar til oss skal vera veldig låg, for me synest det er like kjekt å få inn ting som ein tydeleg kan sjå er laga av barnehand, så vel som flotte og kreative kreasjonar laga av vaksne, seier Matre.

Bruk fantasien

Ideen om å laga til ei peparkakebygd, hadde Matre med seg i kofferten då ho kom flyttande i saman med mann og barn frå Stavanger til Ølen etter ti år i siddisbyen.

— Eg har to døtrer på fem og ni år, og i fjor var me med på Stavanger Aftenblad sin peparkakekonkurranse. Dei har i mange år laga til ein stor peparkakeby i mediehuset der dei held til, og her kan folk få levera inn sine bidrag. Dette har vore populært både for vår familie og for folk generelt, seier Matre.

Terskelen for å levera peparkakekreasjonar til oss skal vera veldig låg

Ho fortel at i saman med døtrene leverte dei inn ein peparkakeversjon av Rogfast som sitt bidrag til konkurransen, og for både mor og barn var dette ein spennande og kjekk prosess.

— Me steikte ei stor peparkake i omnen og då ho var ferdig steikt, bretta me peparkaka over ei stor brusflaske. Her fekk den ligga å stivna, og det var svært enkelt å få til. Litt kreativitet og fantasi, så er det mykje spennande ein kan skapa, seier ho.

No appellerer ho til alle. Privatpersonar, lag og organisasjonar, skuleklassar, barnehagar, unge og eldre.

Ikkje aleine

Matre står ikkje åleine om regien for peparkakebygda i Ølen. Ho hadde ideen og delte den med banksjef i SR-Bank, Magne Christiansen som brukte ein brøkdel av eit sekund på å bli tent på ideen til Matre.

— Magne var ikkje vanskeleg å få med på laget og i saman har me bestemt at me vil premiera det beste bidraget til peparkakebygda og det er SR-Bank som har står for denne premien. Me kjem også til å hyra inn dommarane, og for å avgjera kven som vinn, vil me ha hjelp til, seier Matre.

Ho legg til at folk kan levera bakverka sine i SR-Bank sine lokale i Ølen senter frå og med 20.november. Matre og Christiansen kjem også til å vera på senteret for å ta i mot bidrag både 24. og 25. november på ettermiddagen.

— Eg trur spennet blir stort og eg gler meg til å sjå kva folk leverer frå seg. Det me såg i fjor i Stavanger Aftenblad, var at breidda var svært sjarmerande. Folk leverte alt frå enkle «Hans og Grete-hytter» med snop på taket, til store byggverk som til dømes plattformar, kyrkjer, store bygg og mange andre ting. Eg håpar me får inn mykje spennande også her, seier Matre.

Heile desember

Peparkakebygda bil bli sett opp inst i gangen på Ølen senter, rett ved Ølen bok & papir. Her vil utstillinga stå gjennom heile desember slik at alle som ser utstillinga kan få kjenna og lukta litt på den gode julestemninga. Det er også spennande for bidragsytarane til peparkakebygda å sjå sitt eige verk i saman med alle andre sitt. Når eit eige peparkakehus blir ein del av ei peparkakebygd, får det nytt perspektiv og spesielt for born blir det truleg ei kjekk oppleving.