Hatteland Display AS har spesialisert seg på leveranse av avansert utstyr til maritim sektor globalt.  
Foto: Hatteland Disoplay
Hatteland Display AS har spesialisert seg på leveranse av avansert utstyr til maritim sektor globalt. Foto: Hatteland Disoplay

Hatteland Display får ny eigar