Fleire arbeidslause

Arbeidsløysa held fram med å stiga på Vestlandet. Også Vindafjord og Etne har negativ utvikling, men ligg likevel godt under snittet i Rogaland og Hordaland, viser ferske tal frå NAV. Ved utgangen av juli hadde Vindafjord 158 heilt ledige, som gir ei arbeidsløyse på 3,2 prosent, eller same nivå som i landet. Dette er elleve fleire ledige enn i juni og 70 fleire enn for eitt år sidan. Etne har 57 personar, eller 2,6 prosent, heilt utan arbeid. Det er fire fleire enn for ein månad sidan og ein auke på 27 ledige det siste året. Rogaland har landets høgaste arbeidsløyse med 4,6 prosent. Heile 11.950 står nå utan fast jobb i oljefylke, over 3.000 fleire enn for eitt år sidan. Hordland har 10.102 personar registrerte som heilt ledige av NAV, som gir ei arbeidsløyse på 3,6 prosent. Det betyr at fylket har fått 1.863 fleire ledige det siste året.