Safe Scandinavia ved verftet i Ølensvåg sommar 2015. Nå kan det bli rettssak om sluttrekninga.
Arkivfoto Arne Frøkedal
Ny rapport viser at maritim sektor står i fare for å mista mange arbeidsplassar framover dersom det ikkje blir sett i verk statlege tiltak. Arkivfoto Arne Frøkedal

Kranglar om sluttrekning

Westcon og Safe Scandinavia-eigar har hamna i ein strid om sluttrekning på fleire hundre millionar etter ombygging ved verftet. Partane førebur seg på å avgjera saka i retten.

Ifylgje Teknisk Ukeblad er det planlagt ein maratonrunde i Stavanger tingrett om oppgjeret etter ombygginga av bustadriggen Safe Scandinavia ved verftet i Ølensvåg. Jobben skulle kosta éin milliard kroner, men enda på 2,4 milliardar.

Eigaren, Prosafe og verftet har i over eitt år krangla om sluttrekninga.

Teknisk Ukeblad skriv at eigaren så langt har betalt 2,1 milliardar kroner til Westcon, men at verftet i Vindafjord forlangar ytterlegare 306 millionar for ombygginga.

Dersom partane ikkje blir samde, blir det rettssak i Stavanger tingrett over åtte veker med start 21. august.

Då Westcon vann ombyggingskontrakten blei det antyda at verdien var på om lag 600 millionar kroner. Porsafe stadfestar nå overfor tu.no at estimert verdi var på 1.076 millionar, at endeleg kostnad blei 2.428 millionar og at 2.122 millionar er utbetalt. Utover dette ynskjer ikkje riggeigar å kommentera saka.

Westcon vil ikkje kommentera striden over for Teknisk Ukeblad og viser til at saka er beramma for ein domstol.

Ombygginga av Prosafe Scandinavia er ein av Westcon sine aller største kontraktar. Riggen kom til verftet i Ølensvåg i mars 2015 og skulle etter planen vera klar for nye oppdrag om hausten. Første rundt eitt år etter at det ombygde flotellet kom til verftet kunne det segla ut Ølsfjorden.