Ingen god dag for Dale

Saksordførar Geir Pollestad i næringskomiteen på Stortinget trur regjeringa vil få fleire nederlag når komiteen er ferdig med å behandle den nye landbruksmeldinga. Foto: Jon Edvardsen

Meiner bøndene kan klappe

Det blir ein heller dårleg dag for landbruksministeren når næringskomiteen har sett sitt stempel på landbruksmeldinga, meiner saksordførar Geir Pollestad (Sp).

av Jon Edvardsen

Det blir ein heller dårleg dag for landbruksministeren når næringskomiteen har sett sitt stempel på landbruksmeldinga, meiner saksordførar Geir Pollestad (Sp).