Lasta fauk alle vegar

Ved 13-tida torsdag fekk politiet melding frå ein trafikant som køyrde bak ein lastebil med hengar og kor det fauk sagmugg alle vegar. Politiet fekk stansa køyretøyet i Åkrafjorden. — Sjåføren fekk pålegg om å sikre lasta betre før han fekk køyre vidare, opplyser lensmann Ingvar Gjærde ved Etne og Vindafjord lensmannskontor.