Slik såg det ut inne i Åkrafjordtunnelen etter ulykka. 
FOTO: POLITIET
Slik såg det ut inne i Åkrafjordtunnelen etter ulykka. FOTO: POLITIETBilde 1 av 7
Åkrafjordtunnelen er stengt etter ulykke med bil lasta med eksplosive.
Foto: Torstein Tysvær Nymoen
ARKIVFOTO.Bilde 2 av 7
Det er manuell dirigering på Kyrping, om lag ein kilometer vest for tunnelen.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Det er manuell dirigering på Kyrping, om lag ein kilometer vest for tunnelen. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOENBilde 3 av 7
Vaktpost på Kyrping. Lastebilar og trailerar blir stoppa og må venta, medan mindre bilar kan bruka gamlevegen på utsida av tunnelen som omkøyringsveg.
Foto: Torstein Tysvær Nymoen
Vaktpost på Kyrping. Lastebilar og trailerar blir stoppa og må venta, medan mindre bilar kan bruka gamlevegen på utsida av tunnelen som omkøyringsveg. Foto: Torstein Tysvær NymoenBilde 4 av 7
Åkrafjordtunnelen på E134 er stengd. 

Arkivfoto: Torstein Tysvær Nymoen
Åkrafjordtunnelen på E134 er stengd. Arkivfoto: Torstein Tysvær NymoenBilde 5 av 7
Her blir sjåføren, som berre skal ha fått lettare skadar, frakta ut av ambulanse.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Her blir sjåføren, som berre skal ha fått lettare skadar, frakta ut av ambulanse. FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOENBilde 6 av 7
Etne og Vindafjord brannvesen rykka ut med tre brannbiler til hendinga. Ulykka skal ha skjedd 2-3 kilometer inne i Åkrafjordtunnelen.
FOTO: TORSTEIN TYSVÆR NYMOEN
Det var brannutrykking til ein bil ii Skjold i dag. ArkivfotoBilde 7 av 7

Varebil med sprengstoff krasja

Åkrafjordtunnelen er stengt etter at ein bil lasta med eksplosiv har krasja i fjellveggen. Sjåføren er lettare skadd.

Av Arne Frøkedal og Torstein Tysvær Nymoen

Det er fredag morgon full utrykking til den 7.400 meter lange Årkrafjordtunnelen etter melding om at ein varebil med hengar har køyrt i fjellvegen. Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund opplyser at bilen er lasta med eksplosiv vare, men at det er trygt for naudetatar å ta seg inn. Tunnelen på E134 i Etne er stengt.

Ventar på kyndige

Ulykka har skjedd to til tre kilometer inne i tunnelen frå Kyrping-sida. Det skal ligga vrakdelar spreidd inne i tunnelen og politiet ventar på kyndige som kan handtera sprengstoffet.

Operasjonsleiar Nina Fagerland ved Sør-Vest politidistrikt avd. Haugesund, Nina Fagerland opplyser til Grannar i 09.30-tida at sjåføren er tatt ut av bilen av redningsmannskap og frakta til sjukehus i Haugesund i ambulanse for sjekk. Det skal berre dreia seg om kuttskade.

Omkøyring

Sjåføren er ein mann i 20-årsalderen frå distriktet. Han køyrde truleg for eit firma. Ingen andre bilar var involvert i ulykka.

— Tunnelen er stengt og evakuert, og me ventar på nå på sprengstoffekspertar for å handtera lasta.

— Kva tid kan tunnelen bli opna igjen?

— Det veit me ikkje. Det er omkøyringsveg for mindre bilar, medan lastebilar og vogntog må venta, seier operasjonsleiaren.

Politiførstebetjent Kjetil Nesbu frå Etne og Vindafjord lensmannskontor som er på staden, opplyser at det vil gå lang tid før tunnelen er opna.

Det deltar to politipatruljar frå Haugesund og éin frå Etne og Vindafjord lensmannskontor i aksjonen, samt to brannbilar frå Etne og éin frå Skånevik. Dette i tillegg til helsepersonell.

Klokka 10.30 melder politiet at tunnelen vil opna først om 2-3 timar.

SISTE FRÅ POLITIET KL. 13.49: Alle eksplosivar er ute av tunnelen. Bilberging på veg inn.