• Bilete 1 av 3 - Roe Lauvås jr. skreiv eit stykke til VilVite-senteret for nokre år sidan. Dette handlar om resirkulering og redusering av forbruk, og no vil DNS setja stykket opp på Store Scene i Bergen. Foto: VilVite

  • Bilete 2 av 3 - Vilde Vite og Eco.

  • Bilete 3 av 3 - Den Nasjonale Scene i Bergen.

På plakaten til DNS

I mars er det premiere på barneteaterstykket «Vilde Vite og plastmysteriet» på Den Nasjonale Scene (DNS) i Bergen. Eit stykke om forsøpling og overforbruk, og er forfatta av 28 år gamle Roe Lauvås jr. frå Etne.

av Grethe Hopland Ravn

I mars er det premiere på barneteaterstykket «Vilde Vite og plastmysteriet» på Den Nasjonale Scene (DNS) i Bergen. Eit stykke om forsøpling og overforbruk, og er forfatta av 28 år gamle Roe Lauvås jr. frå Etne.