Riksantikvaren har bestemt at delar av traseen skal sjekkast for automatisk freda kulturminne i Sandeid før det blir klarsignal til den nye gang- og sykkelvegen mellom kyrkja og Sandeid fengsel på fylkesveg 514. Prosjektmedarbeidarane Katrine Furu (t.v.) og Ester von der Lagermaat tar finsiktinga med grafse. Foto: Jon Edvardsen
Riksantikvaren har bestemt at delar av traseen skal sjekkast for automatisk freda kulturminne i Sandeid før det blir klarsignal til den nye gang- og sykkelvegen mellom kyrkja og Sandeid fengsel på fylkesveg 514. Prosjektmedarbeidarane Katrine Furu (t.v.) og Ester von der Lagermaat tar finsiktinga med grafse. Foto: Jon EdvardsenBilde 1 av 4

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Sjekkar historisk grunn