Stillingsutlysingar i dag krev ikkje berre utdanning, men også arbeidserfaring. Sommarjobbar har då vore  ein god inngang til arbeidslivet. — Du får ikkje erfaring dersom du ikkje får prøva deg, seier Daniel Andreas Breivik (t.h). Mari Rogne Vinje er glad for moglegheita til å teste terrenget. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD
Stillingsutlysingar i dag krev ikkje berre utdanning, men også arbeidserfaring. Sommarjobbar har då vore ein god inngang til arbeidslivet. — Du får ikkje erfaring dersom du ikkje får prøva deg, seier Daniel Andreas Breivik (t.h). Mari Rogne Vinje er glad for moglegheita til å teste terrenget. FOTO: SIRIANNE VIKESTADBilde 1 av 2

For å sjå desse bildene må du ha eit abonnement.

Får ein porsjon erfaring