• Bilete 1 av 2 - Stillingsutlysingar i dag krev ikkje berre utdanning, men også arbeidserfaring. Sommarjobbar har då vore ein god inngang til arbeidslivet. — Du får ikkje erfaring dersom du ikkje får prøva deg, seier Daniel Andreas Breivik (t.h). Mari Rogne Vinje er glad for moglegheita til å teste terrenget. FOTO: SIRIANNE VIKESTAD

  • Bilete 2 av 2 - Kristine Meland (105) kraup i åkeren etter gulrøtter og kålrabi om sommaren og meiner det er viktig at dei unge, som Lyth Bendik Hole (t.v), får prøve seg i arbeidslivet.

Får ein porsjon erfaring

Det er fellesferie og mange nyt lange soldagar på stranda. For studentane derimot, betyr sommarferie jobb. Dei treng nemleg erfaring, pengar og ein fot inn i arbeidslivet.

av Sirianne Vikestad

Det er fellesferie og mange nyt lange soldagar på stranda. For studentane derimot, betyr sommarferie jobb. Dei treng nemleg erfaring, pengar og ein fot inn i arbeidslivet.