• Bilete 1 av 4 -

  • Bilete 2 av 4 - Hilde Fyllingen (t.v.) i ivrig prat saman med Kjell Ravatn, Guri Ravatn og Per Fatland.

  • Bilete 3 av 4 - I dette området har arkeologane funne restane av to hus, der det eine har hatt ein spesiell byggekonstruksjon.

  • Bilete 4 av 4 - Under utgravinga er det funne slagg som er avfallsrestar etter jernutvinning.

Utgraving skapar interesse

Funn frå farne tider er grove fram, og dette trekte mange då Arkeologisk Museum inviterte til open dag.

av Øystein Silde Frønsdal

Funn frå farne tider er grove fram, og dette trekte mange då Arkeologisk Museum inviterte til open dag.