• Bilete 1 av 9 - Kortreist mat er det beste meiner Jorhild Tesdal Håland. Ho tok turen frå Haugesund innom bondemarknaden på veg til hytta på Sørstranda for å snope godsaker hos bøndene i Etne. Foto: Sirianne Vikestad

  • Bilete 2 av 9 - Andreas C. Våge og Karianne Våge (2) frå Bjoa meiner det er viktig å støtta opp om slike arrangement i distriktet. Her grillar dei pinnebrød utenfor Etne senter.

  • Bilete 3 av 9 - Jens Håkon Horneland er særs nøgd med toppkarakterar på vêrlammet sitt i vêrkåringa.

  • Bilete 4 av 9 - Hanna Støle Sævereid (6) (t.v.) Johanne Holter Vae (6) og Signe Holer Vae koste seg på bondemarknad.

  • Bilete 5 av 9 - Det var mange godsaker å finna på marknaden i Etne i helga.

  • Bilete 6 av 9 - Siri Klokkerstuen skal øva meir på saging til neste tvekamp. Kvaliteten var der derimot ingenting å seie på. Inger Norunn Hamre (t.v) hadde i midlertidig god dreis på saga, med god hjelp av Anna Eriksen og ordføraren.

  • Bilete 7 av 9 - Vindafjord-ordførar Ole Johan Vierdal (t.h.) passar på at vedstabelen ikkje ramlar ned før måling. Her med sonen Gunnar Vierdal.

  • Bilete 8 av 9 - Siri Klokkerstuen skal øve meir på saging til neste tvekamp. Kvaliteten var der derimot ingenting å seia på.

  • Bilete 9 av 9 - Vêrkåring var ikkje den einaste tevlinga som trakk mange folk til Etne i helga. Også Ordførarane, Ole Johan Vierdal og Siri Klokkerstuen, baud på underhaldning då dei gjekk i god gammaldags tvekamp mot kvarandre. Foto: Sirianne Vikestad

Slo til på bonde-invitt

Jorhild Tesdal Håland lèt seg ikkje be to gonger då bøndene inviterte til marknad i Etne.

av Sirianne Vikestad

Jorhild Tesdal Håland lèt seg ikkje be to gonger då bøndene inviterte til marknad i Etne.