For å berge drifta ved kulturs- og idrettssenteret Skakke føreslår rådmannen føreslår å mellom anna garantere for 30,7 millionar kroner.
Skakkesenteret har framleis store økonomiske utfordringer. Nå ønskjer kommunedirektøren å få på plass ein ny og levedyktig økonomisk modell for Etne si storstive, Arkivfoto

Slik skal Skakke unngå konkurs