Leiar for kommunaltekniske tenester i Vindafjord kommune, Marit Ø. Ilstad, stadfestar at reparasjonar av gatelys vart sett på vent på grunn av for lite pengar på budsjettposten.
Arkivfoto: Jon Edvardsen
Leiar for kommunaltekniske tenester i Vindafjord kommune, Marit Ø. Ilstad. Arkivfoto: Jon Edvardsen

Jobbar for å minske lekkasjetap

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!