Vil bygga ny bru ved Olalia

Haugesund turistforening planlegg å bygga ny bru over Furevasselva, like nedafor Olalia Fjellstove. Den gamle brua blei tatt av ein hauststorm for to år sidan og har vore sterk sakna av turgåarar. Nå jobbar turistforeininga med finansiering for å bygga ny, og det er sendt søknad til Vindafjord kommune for å skaffa spelemidlar. Prosjektet er kostnadsrekna til mellom 300.000 og 350.000 kroner inkludert moms. Fundamentering og helikoptertransport er den største kostnaden. Planen er å setja opp den nye brua ca. ti meter lenger oppe i elva til neste år, på ei tid då det er lite vassføring. Brua er viktig for friluftslivet både sommar og vinter ettersom det er vanskeleg å kryssa elva som renn frå Furevatnet til Sandeid, utan at denne er på plass.