Siri Klokkerstuen og Tor Kleppa i Ap fekk ikkje gehør for å unngå reduksjon av eigedomskatt for å unngå kutt i tenester. Foto: Irene Mæland Haraldsen
Siri Klokkerstuen og Tor Kleppa i Ap fekk ikkje gehør for å unngå reduksjon av eigedomskatt for å unngå kutt i tenester. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Tapte kampen for eigedomsskatten