Marita Kvitno Staurland i Imsland bygdekvinnelag er glad for den gode oppslutnaden frå bygdefolket Foto: Privat
Marita Kvitno Staurland i Imsland bygdekvinnelag er glad for den gode oppslutnaden frå bygdefolket Foto: Privat

Viktig lag for bygda