Fatland-gruppa utvida og moderniserte anlegget i Ølen i 2016, og no vurderer konsernet nye fabrikkar både på Otta og i Sandfjord. Men det er ikkje tatt beslutningar enno. Foto: Jon Edvardsen
Fatland Ølen AS er den delen av slakterigruppa som har flest utanlandske arbeidstakarar. Reiser dei heim, må dei ha to veker karantene når dei kjem tilbake.

Må vurdere bruk av karantene