Ein fargerik attraksjon og blikkfang langs E134 i Ølen. Unni Marie er kreativ og kviler ikkje på lauvbæra etter 40 års drift i rosemalarbedrifta si i Ølen. Siste kreative tilskotet er den gullfarga Peugeoten hennar. Dette er mi «gullklokke» etter 40 år ved same bedrift. Foto: Anne-Britt Grindheim

Jubilanten skapte si eiga «gullklokke»