Westcon Yards har fått ein kontrakt om å byggje om to hovudferjer Bastø Fosen har på sambandet Moss–Horten, det travlaste ferjesambandet i landet. Kontrakten har ein verdi på rundt 300 millionar kroner. Her Bastø IV. Foto: Bastø Fosen
Westcon Yards har fått ein kontrakt om å byggje om to hovudferjer Bastø Fosen har på sambandet Moss–Horten, det travlaste ferjesambandet i landet. Kontrakten har ein verdi på rundt 300 millionar kroner. Her Bastø IV. Foto: Bastø Fosen

To elektriske kontraktar for Westcon