Fungerande ordførar Tove Elise Madland i Vindafjord saman med sentrale aktørar i arbeidet med sikring av E134 i Skjold. Frå venstre maskinførar Jørgen Mjånes og driftsleiar Øyvind Stange, og deretter byggjeleiar Ina Rognlid og prosjektleiar Asbjørn Opedal, begge Statens vegvesen. Foto: Jon Edvardsen
Fungerande ordførar Tove Elise Madland i Vindafjord saman med sentrale aktørar i arbeidet med sikring av E134 i Skjold. Frå venstre maskinførar Jørgen Mjånes og driftsleiar Øyvind Stange, og deretter byggjeleiar Ina Rognlid og prosjektleiar Asbjørn Opedal, begge Statens vegvesen. Foto: Jon Edvardsen

Meir sikker E134 i Skjold

Har du kun digitalt abonnement – logg inn her!