Folk hadde funne fram skjøyer og fiskesnøre i Etne.
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Folk hadde funne fram skjøyer og fiskesnøre i Etne. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Ber folk sjekka isen