Asfalt på veg: Det skal brukast 1,25 milliardar kronar på vedlikehald av riksvegar dette året. Fire av prosjekt går til Etne. 
Illustrasjonsfoto: Knut Opeide
Asfalt på veg: Det skal brukast 1,25 milliardar kronar på vedlikehald av riksvegar dette året. Fire av prosjekt går til Etne. Illustrasjonsfoto: Knut Opeide

Ny asfalt på fire strekningar