Rapport viser store utfordringar for å nå utsleppsmåla. F.v. Eimund Nygaard, konsernssjef Lyse, Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft.
Pressefotyo
Rapport viser store utfordringar for å nå utsleppsmåla. F.v. Eimund Nygaard, konsernssjef Lyse, Olav Linga, konsernsjef Haugaland Kraft. Pressefotyo

Trengst kraftige klimagrep