Statens vegvesen vil innføre ei ordning der ein mellombels kan avregistrere køyretøyet utan å levere inn kjennemerke, som bilskilt. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK
Statens vegvesen vil innføre ei ordning der ein mellombels kan avregistrere køyretøyet utan å levere inn kjennemerke, som bilskilt. Foto: Terje Pedersen / NTB / NPK

Endrar reglane for bilskilt