Koronaviruset spreier seg til stadig nye delar av landet. 
Illustrasjon: Folkehelseinsituttet

156 nye koronasmitta registrerte siste døgnet