Fire- eller femdagars skuleveke i Etne kommune engasjerer sterkt.
Illustrasjon: Colourbox
Fire- eller femdagars skuleveke i Etne kommune engasjerer sterkt. Illustrasjon: Colourbox

Femdagarsveke til det beste for familiane og elevane