For sekundærbustader blir verdsetjinga auka frå 90 til 95 prosent, medan hytter og fritidsbustader blir oppjusterte med 10 prosent. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK
For sekundærbustader blir verdsetjinga auka frå 90 til 95 prosent, medan hytter og fritidsbustader blir oppjusterte med 10 prosent. Foto: Beate Oma Dahle / NTB / NPK

Statsbudsjettet påverkar din privatøkonomi