Nyreising i Bjoadalen rundt 1939. Brørne Andreas, Bendikt og Sigmund Tveit kjempar med store røter under nydyrking ved hjelp av handemakt og stubbebrytar. 
Foto: Frå boka «Bureising og bondeliv i Bjoadalen»
Nyreising i Bjoadalen rundt 1939. Brørne Andreas, Bendikt og Sigmund Tveit kjempar med store røter under nydyrking ved hjelp av handemakt og stubbebrytar. Foto: Frå boka «Bureising og bondeliv i Bjoadalen»

Boka om bureising blir lansert