– Tare er blitt ein del av norsk sjømat, slår seniorforskar Dagbjørn Skipnes i Nofima fast. Her med snacksprodukt av tare frå Sjy. 
Foto: Jan Inge Haga, Nofima
– Tare er blitt ein del av norsk sjømat, slår seniorforskar Dagbjørn Skipnes i Nofima fast. Her med snacksprodukt av tare frå Sjy. Foto: Jan Inge Haga, Nofima

Auka interesse for taredyrking