Styreleiar Kjell Selvaag og butikksjef Olaug Mari Øen feira 100 års-jubileum for handelslaget i Sandeid. 
Foto: Irene Mæland Haraldsen
Styreleiar Kjell Selvaag og butikksjef Olaug Mari Øen i handelslaget i Sandeid. Foto: Irene Mæland Haraldsen

Stal planter