Landbruksdirektoratet har oppdatert råda sine for å unngå skogbrannar etter ein snøfattig vinter og lite nedbør denne våren. Dei store stormskadane i skogen i fjor haust forsterkar òg risikoen for skogbrannar. Her jobbar brannvesenet med å sløkke ein skogbrann mellom Enningdalen og Kornsjø ved svenskegrensa sør for Halden 2. mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB/ NPK
Landbruksdirektoratet har oppdatert råda sine for å unngå skogbrannar etter ein snøfattig vinter og lite nedbør denne våren. Dei store stormskadane i skogen i fjor haust forsterkar òg risikoen for skogbrannar. Her jobbar brannvesenet med å sløkke ein skogbrann mellom Enningdalen og Kornsjø ved svenskegrensa sør for Halden 2. mai. Foto: Stian Lysberg Solum / NTB/ NPK

Landbruksdirektoratet kjem med nye råd for å unngå skogbrann